Jaarprijs 1996 van de Nederlandse Vereniging voor de Studie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1926

Deze vereniging (NVSSOA) reikt elk jaar een prijs uit aan onderzoekers op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)AIDS. Iedereen die een belangrijke bijdrage levert of heeft geleverd aan dergelijk onderzoek in Nederland en België kan meedingen naar deze prijs. Dit onderzoek kan fundamenteel, klinisch, epidemiologisch of sociaal-wetenschappelijk van aard zijn. De prijs bedraagt ƒ 1500,- en zal worden uitgereikt tijdens het nationale congres SOA & AIDS op 28-29 november 1996. De beoordelingscommissie van de inzendingen bestaat uit het bestuur van de NVSSOA. Voor de prijs komen personen in aanmerking die niet ouder zijn dan 40 jaar. De commissie verzoekt iedereen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties