Ischemische beroerte en fibrine

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1234

Van Goor et al. hebben bij 123 patiënten met een eerste ischemische beroerte en bij 123 personen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht zonder beroerte een stollingsonderzoek verricht. In dit patiënt-controleonderzoek werd ook de fibrinogeenconcentratie in het bloed en het –148C/T-fibrinogeengenpolymorfisme bepaald. Heterozygotie voor het –148C/T-fibrinogeengenpolymorfisme werd aangetoond bij 34…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties