Invloed van raloxifeen en oestrogenen op cardiovasculaire risicofactoren

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:489

In een gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek vergeleken De Valk-de Roo et al. bij 56 gezonde postmenopauzale vrouwen (die allen in het verleden een uterusextirpatie hadden ondergaan) de effecten van een behandeling met raloxifeen op een aantal cardiovasculaire risicofactoren met die van behandeling met oestrogenen (monotherapie) of placebo. Na een follow-upperiode…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties