Invloed van radiumbestraling op den colloidalen toestand van den celinhoud bij protozoën

Onderzoek
Bonne, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2880-1