Invloed van insuline op het gehalte van het bloed aan melkzuur en anorganisch phosphaat

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2130