Invloed van het voedsel op de eigenschappen van de melk

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1100