Invloed van den nervus sympathicus op het gezichtswerktuig

Onderzoek
M.B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1871;15:227-8