Inversie der ingewanden bij monomphale dubbelmonstra

Onderzoek
Gelderen, Chr. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2256-7