Intraossale infusie
Open

Stand van zaken
05-03-2009
Klaas A. Hartholt, Albert Visser en Inger B. Schipper
  • Intraossale infusie is een allang bestaande methode om vasculaire toegang te verkrijgen. In het afgelopen decennium is er hernieuwde interesse voor deze methode ontstaan.

  • Het is een gemakkelijke, veilige, snelle en effectieve alternatieve methode voor het verkrijgen van een vasculaire toegang in spoedeisende klinische en prehospitale situaties.

  • De intraossale toegang kan worden gebruikt voor de toediening van vloeistoffen, medicatie, voor bloedgroeptypering en bloedgasanalyse en voor de analyse van elektrolyten.

  • Het proximale uiteinde van de tibia is de meest gebruikelijke plaats voor intraossale infusie. In het afgelopen decennium heeft men een aantal nieuwe intraossale naalden ontwikkeld voor het vergemakkelijken van de insertie.

  • Richtlijnen van bijvoorbeeld de European Resuscitation Council en voor ‘advanced trauma life support’ (ATLS) bevelen tegenwoordig het gebruik van intraossale naalden aan in de spoedeisende setting, in situaties met en zonder trauma en bij zowel kinderen als volwassenen als een alternatief voor perifere vasculaire toegang. De aanbevelingen zullen het gebruik van intraossale naalden in de toekomst doen toenemen.

  • Daarom is het nodig om op de hoogte te zijn van de indicaties, de contra-indicaties en de complicaties van intraossale infusie.