Interpretation and uses of medical statistics.

Media
L.E. Daly
G.J. Bourke
J.J. van Ieperen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:247

L.E.Daly en G.J.Bourke, Interpretation and uses of medical statistics. 5e druk. 568 bl., fig., tabellen. Blackwell Science, Oxford 2000. ISBN 0-632-04763-1. Prijs: ingen. £ 35.-.

De medische statistiek heeft in de loop der jaren een prominente plaats gekregen in de medische wetenschap. Kennis van deze statistiek is onontbeerlijk voor het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties