Interne geneeskunde

Media
J. van der Meer
C.D.A. Stehouwer
R.O.B. Gans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1485-6

Interne geneeskunde. Onder redactie van J.van der Meer en C.D.A.Stehouwer. 13e, herziene druk. 892 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005. ISBN 90-313-4178-9. Prijs: geb. € 96,50.

Dit Nederlandstalige leerboek beleeft inmiddels zijn 13e druk en heeft zich een vaste plaats verworven naast bekende werken op het gebied…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties