Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie

Media
F. Verheij
Ph.D.A. Treffers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1597-8

Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie. Onder redactie van F.Verheij. 609 bl., fig. Van Gorcum, Assen 2005. ISBN 90-232-4099-5. Prijs: ingen. € 78,50.

‘Psychotherapie heeft’, zo stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, ‘tot doel mensen bij te staan in een, in overleg met de psychotherapeut, vastgesteld veranderingsproces dat leidt tot het opheffen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties