Integrale geneeskunde.

Media
C.W. Aakster
P.A. van Dijk
R. van Wijk
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2000

Integrale geneeskunde. Een inleiding. Onder redactie van C.W.Aakster, P.A.van Dijk en R.van Wijk. 317 bl., fig., tabellen. Wolters-Noordhoff, Groningen 1989. ISBN 90-01-04531-6. Prijs: ingen. ƒ 49,50.

In dit boek wordt beoogd tot een integratie van alternatieve behandelingswijzen in het wetenschappelijk medisch denken te komen: de complementariteit van regulier en alternatief en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties