Inspuiting van pituitrine door vroedvrouwen

Muntendam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1838