Inspanningsthalliumscintigrafie bij ouderen

Nieuws
C.M.C. van Campen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1720

Bij de toenemende groep ouderen bij wie een hoge prevalentie van coronaire aandoeningen aanwezig is, is aan coronaire angiografie en revascularisatieprocedures een groter risico verbonden dan bij jongeren. Hilton et al. onderzochten retrospectief bij 120 patiënten ouder dan 70 jaar de prognostische waarde van inspanningsthalliumscintigrafie.1 Na een follow-up-periode van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties