Inspanningselektrocardiografie en de gevolgen ervan; de 'oculostenotische reflex'

Klinische praktijk
M. Castro Cabezas
C.A.P.L. Ascoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:817-9

Dames en Heren,

Inspanningselektrocardiografie (IECG) wordt ondanks haar beperkingen nog steeds op uitgebreide schaal verricht. Het is bij patiënten en artsen een zeer populaire test vanwege zijn eenvoud en de veelheid aan informatie die hiermee verkregen kan worden. Behalve met het ECG-resultaat zelf dient men ook rekening te houden met andere gegevens, zoals hartfrequentie, bloeddrukveranderingen, inspanningstolerantie, snelheid van herstel, et cetera. Wanneer men echter alleen aandacht besteedt aan het ECG en dit interpreteert zonder de inherente ‘voorwaardelijke waarschijnlijkheden’ te eerbiedigen (meer populair onder het theorema van Bayes), kan het IECG verstrekkende consequenties hebben,1 zoals wij aan de hand van 2 patiëntgeschiedenissen willen demonstreren.

Patiënt A, 47 jaar oud, bezocht ons ziekenhuis nadat een fietsergometrisch (IECG) onderzoek in het kader van een bedrijfskeuring ‘positief’ was gebleken. Patiënt had een blanco voorgeschiedenis. Hij voelde zich gezond en gebruikte geen medicijnen. Patiënt was 14 jaar eerder gestopt met roken en had daarvoor…

Auteursinformatie

St.Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde: dr.M.Castro Cabezas, assistent-geneeskundige.

Afd. Cardiologie: dr.C.A.P.L.Ascoop, cardioloog.

Contact dr.M.Castro Cabezas

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties