Influenza in het seizoen 1995/'96; vaccinsamenstelling voor het seizoen 1996/'97

Onderzoek
E.C.J. Claas
J.C. de Jong
A.I.M. Bartelds
G.F. Rimmelzwaan
J.K. van Wijngaarden
A.D.M.E. Osterhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2047-50
Abstract

Samenvatting

Het influenzaseizoen 1995‘96 werd in Nederland gekenmerkt door een epidemie van influenza AH3N2-virus, die haar piek bereikte in de voorlaatste week van december 1995. In deze week werden door de peilstationhuisartsen per 10.000 inwoners 39 gevallen van een influenza-achtig ziektebeeld geregistreerd. Tijdens deze epidemische periode werden vrijwel uitsluitend influenza AH3N2-virussen geïsoleerd. In de eerste maanden van 1996 werd ook nog een substantieel aantal influenza A H1N1- en influenza B-virussen geïsoleerd. Karakterisering van de circulerende virussen wees uit dat deze goed overeenkwamen met de virusstammen uit het vaccin voor 1995’96, dat derhalve waarschijnlijk een goede bescherming heeft geboden.

Op basis van epidemiologische gegevens uit andere landen en aangezien sinds 1993 min of meer verwante H3N2-virussen circuleren, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen de H3N2-component van het influenzavaccin voor het seizoen 1996‘97 te wijzigen in een op influenza AWuhan35395 (H3N2) gelijkende stam.

Auteursinformatie

Nationaal Influenza Centrum van de WHO.

Erasmus Universiteit, afd. Virologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Dr.E.C.J.Claas en dr.G.F.Rimmelzwaan, virologen; prof.dr.A.D.M.E. Osterhaus, dierenarts-viroloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Virologie, Bilthoven.

Dr.J.C.de Jong, viroloog.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, Utrecht.

A.I.M.Bartelds, huisarts.

Inspectie van de Gezondheidszorg, Rijswijk.

J.K.van Wijngaarden, geneeskundige inspecteur.

Contact dr.E.C.J.Claas

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties