The infertility manual

Media
K.A. Rao
P.R. Brinsden
A.H. Sathananthan
D.D.M. Braat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2076

The infertility manual. Onder redactie van K.A.Rao, P.R.Brinsden en A.H.Sathananthan. 2e, herziene druk. 560 bl., fig., tabellen. Anshan, Tunbridge Wells 2005. ISBN 1-904798-16-0. Prijs: geb. € 136,– (incl. cd-rom).

In dit boek wordt de fertiliteit in haar volle breedte besproken. Doordat ieder hoofdstuk een andere auteur heeft, verschillen de kwaliteit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties