Infektiepreventieprijs 1992

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1008

De Vereniging voor Hygiëne en Infektiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), de beroepsvereniging van hygiënisten, zal in 1992 voor de 3e maal de Infektiepreventieprijs beschikbaar stellen. Deelname aan deze prijs was de afgelopen 2 jaar alleen mogelijk voor hygiënisten die lid waren van de VHIG. In 1992 kan iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg deelnemen.

De Infektiepreventieprijs wordt toegekend aan degene die, volgens een deskundige jury, het beste werkstuk heeft ingezonden waarin een onderzoek, een effectief infectiepreventiebeleid of een oorspronkelijke methode om infectiepreventie over te dragen, wordt beschreven. De prijs bestaat uit reis- en deelnamekosten voor een cursus of congres…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties