Infectieziekten en het risico op perifere vaatziekten bij vrouwen

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2164

Bloemenkamp et al. vonden aanwijzingen dat ontstekingen veroorzaakt door Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori en cytomegalievirus (CMV) mogelijk een oorzakelijke factor zijn bij het ontstaan van perifere vaatziekten bij jonge vrouwen. In een patiënt-controleonderzoek bepaalden zij in het bloed van 228 vrouwen met een perifere vaatziekte en van 643 gezonde…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties