Infecties van de bovenste luchtwegen.

Media
R.A. de Melker
H.J. Sluiter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1816

R.A.de Melker, Infecties van de bovenste luchtwegen. 2e herziene druk. (Practicum huisartsgeneeskunde.) 103 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1990. ISBN 90-6348-106-3. Prijs: ingen. ƒ 35,- (ƒ 22,50 voor abonnees).

Van dit werk verscheen in 1980 de eerste druk, geschreven door de huisarts dr.De Melker en de KNO-arts prof. dr.J.J.Grote. De onderhavige tweede…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties