Huidige en toekomstige risico’s op transmissie in Nederland

Infecties door recreatie in oppervlaktewater

Klinische praktijk
Franciska M. Schets
Ana Maria de Roda Husman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7969
Abstract

Samenvatting

  • Een slechte microbiologische kwaliteit van oppervlaktewater dat door grote groepen mensen wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden kan leiden tot veel ziektegevallen.
  • Microbiologische verontreiniging kan van verschillende bronnen afkomstig zijn, zowel humaan als dierlijk fecaal, maar kan ook optreden door vermeerdering van natuurlijk voorkomende micro-organismen.
  • In Europa is de Europese Zwemwaterrichtlijn van toepassing op alle officiële zwemlocaties. Op deze locaties moet de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd worden en aan eisen voor maximale fecale verontreiniging voldoen.
  • In Nederland zijn de meest voorkomende gezondheidsklachten die samenhangen met recreatiewater echter huidklachten, veelal zwemmersjeuk, veroorzaakt door Trichobilharzia, een parasiet die niet van fecale oorsprong is.
  • Het aantal ziekte-uitbraken in een zomer houdt sterk verband met het aantal dagen met een maximum temperatuur van 25°C of hoger.
  • Naast de invloed van het klimaat op recreatiewater gerelateerde ziekteverwekkers, speelt ook het menselijk gedrag een rol; de uitkomst van de wisselwerking tussen deze en andere factoren is vooralsnog onzeker.
Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie, Bilthoven.

Dr. F.M. Schets, microbioloog water en gezondheid; prof.dr. A.M. de Roda Husman, viroloog.

Contact dr. F.M. Schets (ciska.schets@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Franciska M. Schets ICMJE-formulier
Ana Maria de Roda Husman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties