Incidentie van en risicofactoren voor tardieve dyskinesie bij schizofrene patiënten met een eerste psychose

Nieuws
H.J. Kooij
H.W. Hoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1495-6

Orofaciale tardieve dyskinesie kenmerkt zich door onwillekeurige, choreatische bewegingen van tong, lippen, kaak en (of) gezicht. Regelmatig wordt ook een appendiculaire vorm gezien, die zich uit in choreatische bewegingen van de ledematen en soms de romp. Tardieve dyskinesie wordt meestal gezien als een late bijwerking van langdurig antipsychoticagebruik. Een andere…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties