Immunotrombocytopenie in de zwangerschap

Klinische praktijk
M.C. Kappers-Klunne
J. Abels
H.C.S. Wallenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1841-4

Dames en Heren,

Asymptomatische trombocytopenie is een zeldzaam voorkomend verschijnsel in de zwangerschap. Neonatale trombocytopenie is een nog minder vaak voorkomende aandoening. Exacte gegevens over de frequentie ontbreken echter. Niettemin is het uitermate belangrijk een trombocytopenie in de zwangerschap te onderkennen, daar dit een ernstig risico voor moeder en kind kan betekenen. Met de komst van de hedendaagse elektronische telapparatuur is het te verwachten dat men veel vaker dan voorheen een trombocytopenie zal detecteren. De meest voorkomende oorzaak van trombocytopenie in de zwangerschap is pre-eclampsie.1 Een geïsoleerde trombocytopenie bij een zwangere heeft meestal een immunologische oorzaak.2

Kort geleden zagen wij 4 patiënten, ieder met een verschillend type immunotrombocytopenie. Aan de hand van de ziektegeschiedenissen van deze patiënten worden deze aandoeningen besproken en wordt getracht een behandelingsadvies te geven.

Bij patiënt A, een 29-jarige primigravida, werd in de vierde maand van de zwangerschap bij bloedonderzoek een trombocytopenie geconstateerd. Zij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Hematologie: mw.M.C.Kappers-Klunne, prof.dr.J.Abels, internisten.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: prof.dr.H.C.S.Wallenburg, gynaecoloog.

Contact mw.M.C.Kappers-Klunne

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties