Immunotherapie van kanker met interleukine-2 en met interleukine-2 geactiveerde cellen

Klinische praktijk
S. Osanto
A. Brand
J.J. van Rood
F.J. Cleton
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1392-5

Zie ook het artikel op bl. 1387.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 50.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnostiseerd. In slechts 40-50 zal genezing kunnen worden bereikt met de huidige behandelingsvormen chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Met het toegenomen inzicht in de rol van de verschillende typen afweercellen van het immuunsysteem en vooral ook de karakterisering van de eiwitten die de samenwerking tussen deze afweercellen reguleren, is er weer belangstelling voor de mogelijkheden van immunotherapie bij patiënten met kanker ontstaan. In dit verband is onlangs de meeste aandacht gericht op het interleukine-2 (IL-2), een eiwitprodukt van geactiveerde lymfocyten, dat verantwoordelijk is voor de klonale expansie en differentiatie van lymfocyten tot cytotoxische effectorcellen, ‘lymphokine activated killer’(LAK)-cellen.

Interleukine-2

Incidentele klinische waarnemingen bij patiënten met kanker dat tumoren en uitzaaiingen spontaan verdwenen, deden het bestaan vermoeden van afweermechanismen bij de patiënt tegen zijn eigen tumorcellen. Bij proefdieren bleek het mogelijk te zijn om tumorregressie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Klinische Oncologie: mw.S.Osanto en prof.dr.F.J.Cleton, internisten.

Afd. Immunohematologie: mw.dr.A.Brand en prof.dr.J.J.van Rood, internisten.

Contact mw.S.Osanto

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties