Immunologie in de medische praktijk. XXIV. Expressie van antistoffen op bacteriofagen; mogelijkheden voor in-vitroproductie van humane antistoffen met elke gewenste specificiteit
Open

Stand van zaken
11-11-1999
A.P. de Bruïne, J.W. Arends en H.R. Hoogenboom

- Hoewel poly- en monoklonale antilichamen in onderzoekslaboratoria met veel succes toegepast worden, is een verwachte doorbraak van deze moleculen op therapeutisch gebied tot nu toe uitgebleven.

- Dit is vooral te wijten aan de dierlijke oorsprong van antilichamen, waardoor gebruik ervan bij de mens leidt tot een hinderlijke immuunrespons. Voorts is het technisch moeilijk gebleken om bestaande antilichamen te voorzien van gewenste affiniteit, formaat en effectorfuncties.

- De techniek van expressie van antistoffen op bacteriofagen maakt het thans mogelijk om uit antilichaambibliotheken met een grote diversiteit, volledig humane antilichamen te isoleren, zonder gebruik te maken van het immuunsysteem zelf, en de verkregen antilichamen op maat te maken voor elke gewenste toepassing.