Immunologie in de medische praktijk. XV. Mechanismen bij het ontstaan van primaire nierziekten

Klinische praktijk
C.E.H. Siegert
J.J. Weening
L.A. van Es
M.R. Daha
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:759-67
Abstract

Samenvatting

Humorale immunologische reacties spelen een centrale rol bij het ontstaan van nierziekten.

Immuuncomplexen kunnen zich in de circulatie vormen en in de nier neerslaan of direct in de nier ontstaan doordat antistoffen uit de circulatie binden aan antigenen in de glomerulaire basale membraan.

De lokalisatie van immuuncomplexdepositie binnen de verschillende compartimenten van de glomeruli zijn bepalend voor het ontstaan van diverse vormen van glomerulonefritis.

Cellulaire immunologische reacties spelen een rol bij het ontstaan van tubulo-interstitiële nefritis en mogelijk ook van ‘minimal-change’-nefropathie en focale segmentale glomerulosclerose.

De rol van cellulaire immunologische reacties bij het ontstaan van de meeste andere nierziekten is minder duidelijk.

Als nierziekten persisteren, ontstaan glomerulosclerose en interstitiële fibrose. Uiteindelijk leiden deze tot nierfunctieverlies en de noodzaak van nierfunctievervangende behandeling.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Nierziekten, Leiden.

Dr.C.E.H.Siegert (thans: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Nierziekten, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam) en prof.dr. L.A.van Es, internisten-nefrologen; prof.dr.M.R.Daha, medisch immunoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Pathologie, Amsterdam.

Prof.dr.J.J.Weening, patholoog.

Contact dr.C.E.H.Siegert

Verbeteringen

Ook interessant

Reacties