Immunohematologische problemen tijdens de zwangerschap.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1323

Immunohematologische problemen tijdens de zwangerschap.

- Op vrijdag 25 september a.s. zal het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Immunohematologie en Bloedbankkunde een klinische dag organiseren in de gehoorzaal van het Antoni van Leeuwenhoekhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam. Deze cursus is bedoeld voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties