Ik wil alles

Artine de Jonge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B217

[Lead]

Generation Next is een platform waar jonge huisartsen ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen (www.gnhuisarts.nl). Het geeft jonge, startende huisartsen een stem en bouwt bruggen tussen hen en de gevestigde orde. In de komende vier weken schrijven jonge huisartsen over wat hen bezighoudt.

Tijdens een tweedaagse nascholing ontmoet ik veel collega’s. De meesten van hen zijn het afgelopen jaar huisarts geworden. Het is leuk om met elkaar te praten over opgedane praktijkervaringen. Iedereen levert strijd om niet volledig door het werk opgeslokt te worden. Daar hebben zowel mannen als vrouwen goede redenen voor. We hebben vaak een jong…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Met genoegen lazen wij dat ook bij jonge huisartsen werkplezier hoog in het vaandel staat. We zijn het met de auteur eens dat ons plezier snel minder zou worden als we weinig invloed kunnen uitoefenen op werkinhoud en -uitvoering. Tegelijkertijd zijn wij verbaasd dat juist het gezondheidscentrum genoemd wordt als werkomgeving waar deze invloed voor huisartsen beperkt is. Huisartsen vervullen binnen de gezondheidscentra zoals wij die kennen een sleutelrol. Zij nemen initiatieven om – vaak samen met andere disciplines – te komen tot een optimaal, geïntegreerd eerstelijns zorgaanbod. Juist in gezondheidscentra zijn de randvoorwaarden (multidisciplinair, (administratieve) taakdelegatie) aanwezig om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor goede zorg. Deze in onze ogen vanzelfsprekende professionele verantwoordelijkheid van elke huisarts kan niet worden overgenomen of opgelegd door derden. Verantwoordelijkheid nemen kost natuurlijk wel tijd! Tijd om visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar een concreet uitgevoerd plan in de praktijk. Een deel van deze tijd zal 'vrije tijd' zijn, omdat binnen kantooruren de daadwerkelijke patiëntenzorg voorop staat. Binnen redelijke grenzen hebben wij dat graag over voor extra werkplezier. Graag nodigen we bij dezen de auteur en haar collega’s van Generation Next uit om de werksfeer en het werkplezier in ons gezondheidscentrum te komen ervaren!

Gezondheidscentrum Lindenholt, Nijmegen

Mark van der Wel, praktiserend huisarts-onderzoeker, 34 jaar

Marie Jose Metz, praktiserend huisarts en directeur, 57 jaar