Opsporing zeldzame diagnose dankzij systematische analyse

Icterisch met een zwart randje

Een persoon met geelzucht.
Veerle L.E. Doornebosch
Joop van Baarlen
Niels G. Venneman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6286
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Geelzucht (of icterus) is een symptoom dat zich kan voordoen bij aandoeningen van de lever, galblaas of galwegen. Het heeft een brede differentiaaldiagnose waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen prehepatische, hepatische en posthepatische oorzaken.

Casus

Wij zagen een 61-jarige man op de polikliniek vanwege het vermoeden van een galwegobstructie. Bij echografie van het abdomen was verwijding van de ductus choledochus en intra-hepatische galwegen te zien, op basis van balvormig galgruis. Vanwege het vermoeden van galsteenlijden verrichtten wij een ERCP. Bij een poging tot steenextractie verwijderden wij een massa, in plaats van een steen. Histopathologisch onderzoek wees uit dat het een metastase van een melanoom betrof. De dermatoloog vond een melanoom op het coeur. De diagnose luidde daarom ‘een naar de ductus choledochus gemetastaseerd melanoom’.

Conclusie

Icterus heeft een scala aan mogelijke oorzaken. Met een systematische analyse op basis van patiëntkenmerken en door patroonherkenning kunnen zeldzame diagnoses worden opgespoord, zonder dat de diagnostiek onnodige vertraging oploopt of ondoelmatig wordt ingezet.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Maag-, Darm en Leverziekten, Enschede: drs. V.L.E. Doornebosch, aios; dr. N.G. Venneman, maag-darm-leverarts. Laboratorium Pathologie Oost-Nederland, Hengelo: drs. J. van Baarlen, patholoog.

Contact V.L.E. Doornebosch (v.doornebosch@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Veerle L.E. Doornebosch ICMJE-formulier
Joop van Baarlen ICMJE-formulier
Niels G. Venneman ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties

harold jitschak
buemo de mesquita

Was zeer onder de indruk van uw grondig "speurwerk" en verrast met de uitkomsten. Moge het de patiënten goed gaan!

Harold Jitschak Bueno de Mesquita, huisarts