Ichthyol-behandeling bij erysipelas

Onderzoek
Feltkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1889;33:717