IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1461

IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, vol. 50: Pharmaceutical drugs. 415 bl., fig., tabellen. World Health Organization, Genève 1991 (voor Nederland: InOr-publikaties, Lochem). ISBN 92-832-1250-9. Prijs: ingen. Zw.fr. 65,-.

Ook interessant

Reacties