Niet meer klachten dan na laparoscopische sterilisatie

Hysteroscopische sterilisatie

Onderzoek
Iris Marina Wichers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2780

Waarom dit onderzoek?

Na de introductie van metalen veertjes voor hysteroscopische sterilisatie in 2002 zijn er verscheidene bijwerkingen gemeld, waaronder allergie, auto-immuunziekten, vermoeidheid, depressie, bekkenpijn en ongewenste zwangerschap.

Onderzoeksvraag

Zijn er belangrijke klinische risico’s van hysteroscopische sterilisatie in vergelijking met laparoscopische sterilisatie?

Hoe werd dit onderzocht?

In Frankrijk werd een…

Auteursinformatie

Contact I.M. Wichers (I.Wichers@nhg.org)

Ook interessant

Reacties