Hypoventilatie en hypoxemie na hyperventilatie gedurende operatie

Onderzoek
L.B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:2337