Hypnose en hypnotherapie.

Media
R. van Dyck
P. Spinhoven
J.W. van der Does
F.G. Zitman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2503

Hypnose en hypnotherapie. Onder redactie van R.van Dyck, P.Spinhoven en J.W.van der Does. 448 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1991. ISBN 90-368-0088-9. Prijs: ingen. ƒ 79,50.

De laatste jaren is, ook in Nederland, veel onderzoek gedaan op het gebied van hypnose. Veel artsen, tandartsen en psychologen maken gebruik…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties