Hyperthermie in combinatie met chemotherapie bij gynaecologische tumoren

Klinische praktijk
R.C. Rietbroek
M.S. Schilthuis
J. van der Zee
D. González González
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:85-8
Abstract

Samenvatting

- Hyperthermie in combinatie met chemotherapie bij de behandeling van patiënten met een gynaecologische tumor heeft een biologische rationale, namelijk versterking van het celdodende effect onder invloed van warmte alsmede gedeeltelijke doorbreking van resistentie tegen chemotherapie.

- Wekelijkse locoregionale hyperthermie in combinatie met cisplatine is een effectieve behandeling (respons: 52) voor patiënten met een eerder bestraald recidief van een cervixcarcinoom. Een vergelijkend onderzoek versus alleen cisplatine is recentelijk gestart.

- Hypertherme intraperitoneale chemotherapie is gericht op de situatie na optimale cytoreductie bij patiënten met peritonitis carcinomatosa. De warmte bevordert de penetratie van het oncolyticum.

- Totale lichaamsverwarming (met behulp van het Aquatherm-apparaat tot 41,8°C) in combinatie met chemotherapie blijkt mogelijk en haalbaar. De resultaten bij patiënten met gemetastaseerde bindweefseltumoren lijken hoopgevend.

- Om na te gaan wat de waarde van totale lichaamsverwarming bij de behandeling van gynaecologische tumoren is, is onderzoek opgezet bij patiënten met platinaresistente ovariumcarcinomen en bij patiënten met een gemetastaseerd cervixcarcinoom.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Gynaecologie: dr.M.S.Schilthuis, gynaecoloog-oncoloog.

Afd. Radiotherapie: prof.dr.D.González González, radiotherapeut.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Daniel den Hoedkliniek, afd. Radiotherapie, sectie Hyperthermie, Rotterdam.

Mw.dr.J.van der Zee, arts.

Contact Afd. Inwendige Geneeskunde/Medische Oncologie: dr.R.C.Rietbroek, internist-oncoloog

Ook interessant

Reacties