Hyperemesis gravidarum

Stand van zaken
14-05-2019
Marjette H. Koot, Iris J. Grooten, Norah E. Gauw, Tessa J. Roseboom en Rebecca C. Painter

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Karel Bos
22-05-2019 22:06

Is Emesafene veilig voor moeder en kind?

Beste auteurs,

In uw interessante artikel gaat u mijns inziens onvoldoende in op het aspect van de veiligheid van een bestanddeel van Emesafene, nl. pyridoxine (vitamine B6) 25 mg per tablet of zetpil. In het Farmacotherapeutsich Kompas (FK) staat dat er bij doseringen van >50 mg per dag ataxie, ernstige perifere sensorische neuropathie, huidafwijkingen en convulsies bij de neonaat kunnen optreden. In tabel 1 van uw artikel staat dat er 1-4 keer 25 mg per dag mag worden gebruikt door de zwangere. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)  is 1.5 mg.  In het FK staat bovendien dat de dosering van 4 x per dag 25 mg maximaal 2 dagen mag worden gebruikt. U bespreekt de evt. bijwerkingen van vitamine B6 niet. In de NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode staat dat pyridoxine niet wordt aangeraden vanwege het ontbreken van bewijs dat vitamine B6 bijdraagt aan het verminderen van de misselijkheid.

Ik maak me zorgen over de zwangere en haar ongeboren kind die deze hoge dosering vitamine B6 gebruikt. Mede omdat ik de afgelopen jaren vaak vitamine B6 intoxicaties (bij niet-zwangeren) gezien heb in mijn huisartsenpraktijk. Zie ook het recente artikel: "Wielrenner met tintelende handen"(Huisarts en Wetenschap 30 juli 2018). De veilige inname van vitamine B6 per dag is overigens niet formeel vastgesteld volgens de auteurs van dit artikel. 

Vanwege bovenstaande argumenten pleit ik er voor dat vitamine B6 in de vorm van Emesefene niet meer voorgeschreven wordt.

Karel Bos, huisarts te Amersfoort.