Hybride cardio-SPECT-CT voor de diagnostiek van coronairlijden

Klinische praktijk
Piet L. Jager
Mohamed Mouden
Siert Knollema
Jorik R. Timmer
Ad H.J. Oostdijk
Jan-Paul Ottervanger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3796
Abstract

Samenvatting

Cardio-SPECT-CT is een nieuwe hybride techniek waarbij simultaan non-invasieve functionele informatie over myocardperfusie (met behulp van SPECT) en anatomische informatie over de coronairarteriën (met behulp van CT) wordt verkregen. Beide soorten informatie zijn essentieel voor goede besluitvorming over coronaire revascularisatie. Een hybride SPECT-CT-scanner kan goed worden ingezet in individuele patiëntgerichte algoritmes waarbij ischemiedetectie met SPECT zo nodig kan worden aangevuld met CT-coronairangiografie of vice-versa. Hierbij corrigeert CT de beperkingen van SPECT, en corrigeert SPECT beperkingen van CT. De eerste publicaties melden hoge accuratesse. De methode is snel, compleet, efficiënt en blijkt zelfs financieel voordelig. De toepassing van SPECT-CT kan waarschijnlijk bijdragen aan een efficiëntere inzet van invasieve diagnostische coronairangiografie.

Auteursinformatie

Isala klinieken, Zwolle.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: prof.dr. P.L. Jager (tevens McMaster Universiteit, Hamilton, Ontario), dr. S. Knollema en drs. A.H.J. Oostdijk, nucleair geneeskundigen.

Afd. Cardiologie: drs. M. Mouden, arts-onderzoeker; dr. J.R. Timmer en dr. J.-P. Ottervanger, cardiologen.

Contact dr. P.L. Jager (p.l.jager@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar P.L. Jager en S. Knollema werkzaam zijn, ontving financiële bijdragen van GE Healthcare voor lezingen en onderzoek. Financiële ondersteuning: het instituut waar P.L. Jager werkzaam is, heeft financiële bijdragen ontvangen van GE Healthcare voor deze studie.
Aanvaard op 11 augustus 2011

Ook interessant

Reacties