Human pharmacology.

Media
T.M. Brody
J. Larner
K.P. Minneman
A.F. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2122

Human pharmacology. Molecular to clinical. 3e druk. Onder redactie van T.M.Brody, J.Larner en K.P.Minneman. 1001 bl., fig., tabellen. Mosby, St. Louis 1998. ISBN 0-8151-2456-2. Prijs: ingen. ƒ 99,44.

Het is altijd de vraag hoe een farmacologieboek eruit moet zien. Sommigen zullen een kookboek prefereren, ingedeeld naar ziektebeelden, waar de verschillende behandelingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties