Human anatomy and physiology.

Media
J.W. Hole
L.N. Bouman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:683

J.W.Hole, Human anatomy and physiology. 5e druk. 947 bl., fig., tabellen. Wm.C.Brown, Dubuque, lowa 1990. ISBN 0697-05779-8. Prijs: geb. £ 19,95.

Van dit oorspronkelijke in 1978 uitgegeven leerboek verscheen onlangs reeds de 5e druk, hetgeen het succes van dit boek voldoende illustreert. Het betreft een multidisciplinair leerboek voor de medische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties