Hulp bij klepkeuzestress

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3406

Patiënten die een online hulpprogramma gebruikten in de aanloop naar een operatie waarbij ze een kunstklep of varkensklep kregen waren niet zekerder van hun keuze, maar voelden zich wel beter geïnformeerd en minder angstig. Een Nederlandse studie laat zien hoe delicaat gedeelde besluitvorming bij medische keuzes kan zijn (Circ

Reacties