Huisrat en pestbestrijding in de 17e eeuw

Perspectief
Loghem, J.J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1275-9