Huiselijk geweld op de SEH: denk aan de kindcheck
Open

Klinische les
06-05-2014
Eva M.M. Hoytema van Konijnenburg, Johanna H. van der Lee, Sonja N. Brilleslijper-Kater, Frank J.M. van Leerdam en Arianne H. Teeuw

Reacties (2)

Cornelis M.A. Bruijninckx
19-05-2014 12:51

Huiselijk geweld op de SEH: denk aan de kindcheck

Inhoudelijk vind ik dit een goed artikel. Daarvoor bied ik mijn welgemeende complimenten aan. Ik val, neen, ik stuiter over het woord 'kindcheck'. Eerst las ik het in de titel als een Engels woord, fonetisch 'kaindsjek', en begreep uiteraard niet wat het was. Al snel, na enkele regels lezen, bleek het een lelijke Nederlans-Engelse samenvoeging te betreffen. Er was een tijd dat een ijverige redactie van het NTvg manuscripten op goed Nederlands onderzocht en vrijelijk verbeteringen aanbracht (die vrijwel altijd ook echte verbeteringen waren). Een 'check' is (onder meer) een 'controle'. Nu moet niet het kind als zodanig gecontroleerd worden, maar de situatie thuis, of deze voldoende veiligheid voor het betrokken kind biedt. Kan dat niet mooier maar ook inhoudelijk duidelijker benoemd worden met 'controle op kindveiligheid' gevolgd door een aanduiding om welke omgeving (school, thuis, familie, etc.) het gaat? I am cheesed off with careless use of English and Dutch, beide zulke fraaie en expressieve talen.
 
Cornelis Bruijninckx, chirurg
 
Eva Hoytema van Konijnenburg
26-05-2014 08:55

'Kindcheck' (antwoord auteur)

Bedankt voor uw reactie, ik kan me uw frustratie voorstellen. We hebben er echter toch voor gekozen om de term 'kindcheck' expliciet te gebruiken, omdat het als zodanig in de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/mel...) en is overgenomen door bijvoorbeeld de KNMG (http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie-meldcode/61650/Meldc...). Aangezien het doel van deze klinische les was om artsen meer bekend te maken met de 'kindcheck' als onderdeel van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, leek het ons verstandig om niet zelf een nieuwe term te bedenken en daardoor mogelijk verwarring te zaaien, bijvoorbeeld doordat een internet search (zoekactie) niets op zou leveren.
Maar nogmaals, ik begrijp uw punt en waardeer het dat u de moeite heeft genomen om te reageren! 
 
Eva Hoytema van Konijnenburg