Huisartsen presenteren 'beter-niet-doen' lijst

Checklist
Lester du Perron

artikel

Nederlandse huisartsen hebben een 'beter-niet-doen'-lijst gepresenteerd. Op deze lijst staan 30 aanbevelingen om niet-gepaste zorg terug te dringen. De aanbevelingen zijn geselecteerd door een grote groep huisartsen en onderzoekers.

De lijst laat zien waar huisartsen het belangrijk vinden om niet-gepaste zorg niet meer toe te passen. Er worden bijvoorbeeld situaties beschreven waarin het voorschrijven van antibiotica niet nodig is, of wanneer maagzuurremmers kunnen worden gestopt.

Eerder publiceerden ook verpleegkundigen en medisch specialisten al lijsten met handelingen die zij niet meer willen verrichten. Al deze lijsten hebben als doel om niet-gepaste zorg terug te dringen, wat zowel belangrijk is voor de individuele patiënt als de zorg in het geheel.

Bekijk hieronder de verschillende beter-niet-doen lijsten:

Huisartsen Verpleegkundigen Medisch specialisten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant