Huisarts en onderlinge toetsing.

Media
R.P.T.M. Grol
P.J.R. Mesker
H. Lamberts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1534

Huisarts en onderlinge toetsing. Methoden, normen, protocollen. 2e druk. Onder redactie van R.P.T.M.Grol en P.J.R.Mesker. 247 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1986. Prijs: ingen. ƒ 45,-.

Een tweede druk van Huisarts en toetsing ligt voor. Aan de titel is het woord ‘onderlinge’ toegevoegd. De strekking van de bespreking in dit tijdschrift…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties