Huidaandoeningen bij huisarts en dermatoloog

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B1930

artikel

Verschillen in zorgaanbod

Waar de dermatologen een relatief klein deel van de totale zorgvraag in ziekenhuizen, uitgedrukt in nieuw geopende diagnostische behandelcodes (DBCs), voor hun rekening nemen (2,3%), vormen contacten van patiënten met de huisarts in verband met een dermatologische aandoening een aanzienlijk deel van de zorgvraag bij de huisarts (14%).

Soort dermatologische aandoening

Het soort dermatologische aandoening verschilt sterk tussen dermatoloog en huisartsenpraktijk: waar bijvoorbeeld huidkanker-gerelateerde problematiek (inclusief ‘verdachte plekjes’ en moedervlekken) bij de dermatoloog bijna 1/3 van de nieuw geopende DBCs vormde in 2011 (12% huidkanker, 10% premaligniteiten en 9% naevi), was dit bij de huisarts slechts 4% (huidkanker en naevi). Flebologie vormt 13% van de nieuwe DBCs bij de dermatologen, tegen 4% van de huisartsencontacten. Eczeem is een probleem dat zowel bij de huisarts (15%) als dermatoloog (12%) een frequent probleem is, evenals benigne huidtumoren (9% vs. 7%).

De huisartsengegevens zijn gebaseerd op 1.34 miljoen geregistreerde huisartsencontacten, waarvan ruim 190.000 dermatologie-gerelateerd (bron: NIVEL). De dermatologen-gegevens zijn gebaseerd op het aantal nieuw geopende DBCs in 2011 (42.8 miljoen), waarvan ruim 984.000 dermatologie (bron: DIS). Het aantal DBCs is veel groter dan het aantal huisartsencontacten, doordat één patient vaak meerdere DBCs krijgt, en voor elke behandeling een nieuwe DBC geopend werd. Huidkankerpatiënten bijvoorbeeld, komen vaak terug voor controles en terugkerende huidtumoren, waarvoor steeds een nieuwe DBC geopend wordt.

Infographic
Infographic
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties