Hormontherapie in der Praxis.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:879

Hormontherapie in der Praxis. Onder redactie van H.Schambach, G.Knappe en W.Carol. (Moderne Arzneimitteltherapie.) 409 bl., fig., tabellen. VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlijn 1986. Prijs: geb. DM. 70,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties