Hondenspeeksel veroorzaakt zeldzame en levensbedreigende infectie

Close-up van een tong, hangend uit de bek van een hond.
Robin Dooijes
Roma S. Fourmanov
Femke Jonkers
Laurens Nieuwenhuizen
Fieke Geerets
Heleen S. de Lil
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5672
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) is een zeldzaam en levensbedreigend syndroom. Vanwege de heterogene presentatie, niet-specifieke bevindingen en zeldzaamheid wordt deze diagnose vaak in eerste instantie over het hoofd gezien. Dit draagt bij aan de hoge sterfte. Vroege herkenning op de spoedeisende hulp, wat leidt tot een snelle adequate behandeling, kan de prognose ten goede komen.

Casus

Een 54-jarige man bezocht de SEH in shock, met koorts en cytopenie. Verder onderzoek wees op een Capnocytophaga canimorsus bacteriëmie met een secundaire hemofagocytaire lymfohistiocytose. Patiënt werd met succes behandeld met antibiotica, corticosteroïden en etoposide.

Conclusie

De diagnose hemofagocytaire lymfohistiocytose dient te worden overwogen bij elke ernstig zieke patiënt met koorts, multiorgaanfalen en cytopenie. Als de diagnose wordt gesteld is het cruciaal om de onderliggende oorzaak te identificeren en te behandelen. Door meer aandacht te besteden aan deze levensbedreigende aandoening kan de hoge sterfte worden verminderd, zoals blijkt uit deze casusbeschrijving.

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum Veldhoven, afd. SEH: R. Dooijes, aios; Afd. Interne Geneeskunde: R.S. Fourmanov, aios; F. Jonkers, internist acute geneeskunde; dr. L. Nieuwenhuizen, internist-hematoloog; H.S. de Lil, internist-hematoloog. Máxima Medisch Centrum Veldhoven, afd. IC: F. Geerets, anios.

Contact R. Dooijes (robin.dooijes@mmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Robin Dooijes ICMJE-formulier
Roma S. Fourmanov ICMJE-formulier
Femke Jonkers ICMJE-formulier
Laurens Nieuwenhuizen ICMJE-formulier
Fieke Geerets ICMJE-formulier
Heleen S. de Lil ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties