In hoeverre zijn richtlijnen evidence-based?
Open

In het kort
01-07-2009
Leonieke Valk en Cornelis Allaart

Waarom dit onderzoek?

In de geneeskunde stelt men in toenemende mate richtlijnen op ter ondersteuning van het klinisch handelen. Idealiter zijn deze richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Men zou kunnen veronderstellen dat met de toename van de wetenschappelijke kennis ook de richtlijnen in toenemende mate gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn cardiologische ...