Hoe verhoogt ouderverlies in jeugd het sterfterisico?

Onderzoek
Emile d’Angremont
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6059

Waarom dit onderzoek?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd een ouder verliezen een verhoogd risico hebben om zelf vroegtijdig te komen overlijden. Bovendien is bekend dat deze kinderen op latere leeftijd vaker emotionele problemen en gedragsproblemen vertonen. Via welke factoren het verlies van een ouder…

Auteursinformatie

Contact E. d’Angremont (emiledangremont@gmail.com)

Auteur Belangenverstrengeling
Emile d’Angremont ICMJE-formulier
De levenslange lasten van negatieve jeugdervaringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties